Jubileumsläger i Finland

Jodo 10 years in Finland – seminar February 17th – 19th 2012

Till ett vackert, vintrigt Pohja reste fyra Shobukaner för att delta i våra kära jodovänners jubileumsläger. Klubben representerades av: Olof Fransson, Anna-Lena Olsson, Cinna Ojala och Joanna Argentius

INSTRUKTÖRER
MOMIYAMA Takao, 7th dan renshi
RODRIGUEZ Robert, 6th dan renshi
HEUVELMANS Jef, 6th dan renshi
RADAKOVITS Rolf, 6th dan renshi
LEE-NASH Alan, 6th dan renshi

Finland-012

På väg till träningshallen.

Finland-031

Intensiv träning och god stämning.

Finland-064

Momiyama sensei och Rolf Radakovits sensei visar hur det ska göras.