Historia

Göteborgs Budosällskap Shôbukan bildades en stormig natt på englandsfärjan under en föreningsutvecklingskonferens arrangerad av Sisu och Göteborgs Bodoförbund den 10 december 1999. Klubben fick då namnet Iaidosällskapet Shôbukan Kai. Men klubbens historia går längre bak i tiden än så.

Martin Lindgren – som nu är aktiv i budoklubben Shimbukan i Skellefteå – studerade i Göteborg och tränade iaido för Iaidoföreningen Shinken. Samtidigt tränade Martin aikido i Ki No Kenkyu Kai Aikidoklubb. 1996 började han undervisa i iaido för aikidoklubben på friskvårdsanläggningen fysiken på Medicinareberget. När han så småningom blev klar med studierna och flyttade – bad han klubbkamraten Raili Parkkonen från Shinken att ta över undervisningen. Ett år efter Martins flytt bildades klubben ombord på Englandsfärjan. Den natten vände Englandsfärjan för enda gången i sin historia tillbaka till Göteborg med anledning av orkanen.

Raili Parkkonen, Andreas Lundgren m.fl. samlades hemma hos Mikael Fager och utsåg en interimsstyrelse för klubben. 19 januari, 2000 hade klubben sitt första årsmöte, och i maj 2000 valdes klubben in i Svenska Budoförbundet (numera Svenska Budo och Kampsportförbundet) och fick sitt medlemsnummer 1385. (I Riksidrottsförbundet fick klubben ett annat medlemsnummer: 35838)

år 2002 startade klubben en trevande verksamhet i jodo. Takao Momiyama, samt Rolf Radakovits besökte Göteborg för att hålla i en två dagars introduktion i jodo. Per Nilsson var på den tiden ansvarig för klubbens verksamhet i jodo. I dag fortgår jodoverksamheten – utan Per Nilsson – och har blivit en del av klubbens kärna.

De första åren höll Shôbukan till på friskvårdsanläggningen på Medicinareberget. Bra träningstider genererade många medlemmar. Dock lade Fysiken ned verksamheten på Medicinareberget efter några år, och klubben fick flytta till fysikens anläggning på Gibraltargatan. Där fick klubben som nykomling och udda aktivitet, beklagligt sena tider. Föreningen började se sig om efter nya lokaler, och hittade till slut Stigberghusets Budodojo dit klubben flyttade i augusti 2006. Träningsavgifterna blev dock för höga jämfört med innan, på grund av hög hyra i egen lokal, även om den delades med andra klubbar, så Shobukan sökte åter ny lokal. Så blev det att Shôbukan ”återförenades” med Ki No Kenkyu Kai som klubben delat lokal med på Medicinareberget tills för tio år tidigare. 1 april 2012 startades träningen på Victoriaskolan i Vasastan.