Iaido

iaido_pageIaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet. Från början skapades Iaido för att användas i strid. Idag tränar man ensam mot tänkta motståndare enligt ett noga bestämt rörelsemönster. Gammal som ung, man eller kvinna kan träna iaido och uppnå balans och harmoni i sina rörelser.

Shôbukans inriktning är Zen Ken Ren och Muso Shinden Ryu iaido.

Delarna i en kata:

• Maai- känslan för ett intuitivt avstånd
• Nukitstuke- svärdsdraget och första hugget/pareringen i en och samma rörelse
• Kiritsuke, kirioroshi- det avgörande hugget
• Chiburi- symboliskt avlägsnande av blodet från klingan
• Nôtô- hölstringen av svärdet
• Zanshin- den mentala uppföljningen

Några av svärdets delar:

• Kissaki = svärdsspetsen
• Ha = eggen
• Monouchi = tredjedelen av bladet närmast spetsen, den del av bladet man skär med
• Tsuka = handtaget
• Tsuba = parerplåten
• Kashira = änden på handtaget; även tsuka-gashira
• Saya = baljan
• Koiguchi = öppningen på saya; betyder egentligen ”karpmun” (koi – karp, guchi – mun/öppning)
• Sageo = flätat band som fästs på saya