Träningspolicy

Allmänt

Vi visar respekt för varandra och arbetar tillsammans för att skapa en positiv och välkomnande atmosfär.

På Shobukan välkomnar vi alla människor oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, ålder samt fysiska förutsättningar.

Säkerhet

Då vi på Shobukan bedriver vapenträning är det viktigt att vi hela tiden tänker på säkerheten och arbetar för att minimera skaderisker. All träning sker på egen risk, och du är själv ytterst ansvarig för att se till att du och människor omkring dig inte utsätts för skador eller onödiga risker. Åldersgräns för att få träna på Shobukan är 15 år.

Alla vapen som används under träning ska kontrolleras och godkännas av en instruktör.

Medicinsk information/doping

Den som tränar ska informera instruktören om eventuella skador och läkemedel som kan påverkar träningen.

Regler och Föreskrifter
Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency) internationella standarder. Dessa grundar sig i WADA:s världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten. Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns på RF:s hemsida.

Tar du dopingklassade läkemedel?
Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som RF har tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser. Listorna hittar ni på RF:s hemsida.

Behöver du söka dispens?
Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida.