Jodo

jodo_pageJodo är den japanska stridskonsten med stav. Jodoteknikerna är katabaserade. Teknikerna skapades också för att de skulle fungera i stridens hetta. Idag tränar man med en partner (fiende). En har en jo (trästav) och den andra en bokken (träsvärd). Träningen genererar koncentration och lugn, samt balans och harmoni i utövarens rörelser.

Shôbukans inriktning är Zen Ken Ren Jodo och Shindo Muso Ryu Jodo.