Dojoregler

Etikett:

 • Buga mot Shomen innan du går in i träningslokalen
 • Passet börjar med uppställning på led framför instruktörerna. Högst graderad står till höger, lägst graderad till vänster. Vi hälsar därefter i tur och ordning mot shomen, mot varandra och, under iaido-passen, mot svärdet.
 • Om du kommer sent till träningen: Sök uppmärksamhet hos huvudinstruktören, sitt i seiza och buga mot denne. Därefter hälsar du på ditt svärd och deltar under resten av träningen.
 • Om du behöver gå tidigare: Hälsa av ditt svärd.  Sök därefter uppmärksamhet hos huvudinstruktören, sitt i seiza och buga mot denne.

Säkerhet:

Då vi på Shobukan bedriver vapenträning är det viktigt att vi hela tiden tänker på säkerheten och arbetar för att minimera skaderisker. All träning sker på egen risk, och du är själv ytterst ansvarig för att se till att du och människor omkring dig inte utsätts för skador eller onödiga risker.

Åldersgräns för att få träna på Shobukan är 15 år.

 • Alla svärd som används under träning ska kontrolleras och godkännas av en instruktör.
 • När vi inte tränar ska svärdet vara i baljan, vare sig vi går omkring eller samlas för en instruktion.
 • Alla vapen håller vi på ett sätt så att vi inte riskerar att oavsiktligt stöta till andra.

Ibland är det tyvärr trångt i dojon. För att alla ska få ut så mycket som möjligt av träningen gäller följande:

 • När vi rör oss i dojon håller vi oss i största mån längs väggarna.
 • Vi går alltid bakom de som tränar, och vi signalerar även tydligt till dem att vi tänker passera.
 • Om möjligt inväntar vi även att de står stilla, tex mellan kator.
 • Utgå från att svärden som används är vassa och således livsfarliga.
 • Under träning så är det varje persons ansvar att se till att utrymmet finns för att utföra en kata.
 • Den person som har påbörjat en kata har alltid företräde att avsluta denna. Var därför uppmärksam på detta innan du själv påbörjar en kata.
 • Vi hjälps också åt att skapa utrymme åt varandra så att alla får möjlighet att träna de kator som kräver större utrymme på ett korrekt sätt.